Проєкти ІСЯБ ЄC в Україні

У рамках програми ІСЯБ підтримку було надано:

  • Українському регулюючому органу (Держатомрегулювання) у здійсненні його ліцензійної та інспекційної діяльності, зміцненні його інституційного потенціалу;
  • Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України, Державному агентству України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) та державним спеціалізованим підприємствам у сфері його управління: ДСП Чорнобильська АЕС, ДСП Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами (ЦППРВ), ДСП Екоцентр і ДСП Об’єднання Радон, які відповідають за безпечне поводження з радіоактивними відходами в Україні;
  • Ядерній експлуатуючій організації (НАЕК Енергоатом) та її атомним електростанціям – в досягненні досконалішої та ефективної культури ядерної безпеки. Проте завдяки позитивним результатам комплексної спільної перевірки безпеки, проведеної ЄК, МАГАТЕ та Енергоатомом на діючих АЕС України, в 2012 році пряму підтримку було завершено. Продовжується підтримка через спільну Робочу групу РАВ у сфері проміжного зберігання та захоронення радіоактивних відходів;
  • Міністерству енергетики України та підпорядкованому йому Державному підприємству Бар’єр, що відповідає за радіаційну безпеку на майданчику колишнього Придніпровського хімічного заводу в м. Кам’янському Дніпропетровської області;
  • Місцевому населенню, що постраждало від Чорнобильської аварії, – шляхом виконання соціальних та горизонтальних проєктів.

Проєкти ІСЯБ, виконання яких триває зараз, і ті, до яких іде підготовка, орієнтовані переважно на надання послуг, на відміну від постачання обладнання. Тим не менше, виконуються та готуються і невелика кількість проєктів, що передбачають постачання обладнання. Це свідчить про те, що Енергоатом за підтримки ЄС та інших донорів домігся значних поліпшень завдяки прийняттю західних стандартів безпечної експлуатації своїх АЕС.

З огляду на затвердження ЄВРАТОМ і ЄБРР кредитного пакету для виконання Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій в НАЕК Енергоатом, подальша підтримка української  ядерної експлуатуючої організації втратила свою актуальність. Підтримка секторів РАВ і підтримки регулюючого органу зберігає свою високу важливість і продовжується в рамках запланованих проєктів Фази ІІ ІСЯБ, що ще залишились, і в новому ЄІ-МСЯБ на період 2021-2027 р.р.

З огляду на зазначене, продовження діяльності Спільного офісу підтримки (JSO) для сприяння управлінню ІСЯБ та ЄІ-МСЯБ є суттєвим елементом програми ЄС з ядерної безпеки в Україні.

JSO, офіс 420, вул. Володимирська 49А, 01001 Київ, Україна

Enconet Consulting Ges.m.b.H., Kolingasse 12/7, A-1090 Vienna, Austria
Застереження: відповідальність за зміст цього вебсайту несе виключно компанія ENCO, і він не обов’язково відображає точку зору ЄK
Copyright © 2005-2022. All rights reserved